Historie

První zmínka o Krátké Vsi je ze dne 22. 1. 1303 v listině, kterou Rajmund z Lichtenberka prodal dvůr v Dlouhé vedel Bělé opatu Sedleckému a Pohledské abatyši.

historie1

V kětnu roku 1853 byla vystavěna kaple Svaté Trojice. Byla uspořádána sbírka, každý přispěl dle svých možností, ať už finančně nebo přidáním ruky k dílu. Ještě téhož roku byla stavba dokončena.

kaplička

Ještě v roce 1786 se obec jmenovala Kurzlangdorf, poté byl název zkrácen na Kurzdorf a později psáno česky Krátká Ves.

Ze statistiky obyvatel:

rok 1900 – 265 obyvatel

rok 1910 – 292 obyvatel

rok 1921 – 284 obyvatel

Nyní v obci žije 150 osob.