Obecní úřad Krátká Ves informuje o konaní zasedání Zastupitelstva obce Krátká Ves

Místo konání: OU Krátká Ves

Termín konání: pondělí 12. 4. 2021 od 18:00

Informace o konání zastupitelstva 2_2021