Informační letáky  pro poplatníky  daně z nemovitých věcí týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí  v roce 2019 a informaci k zasílání složenek pro platby daně  z nemovitých věci v letošním roce.

Obce_2019

MF-Inf10_12_19

MF-Inf15_10_19