19. 3 . 2020

Mimořádné opatření otvírací doba obchodů pro seniory

16. 3. 2020

Krizové opatření Vlády ČR – zákaz volného pohybu osob s výjimkami

Krizové opatření Vlády ČR – omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů

Opatření obecné povahy –  dočasná ochrana hranic

Příloha OOP – Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

Sbírka zákonů 0034-2020

Sbírka zákonů 0035-2020

Nové nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky

15.3 2020

Opatření finanční správy na finančních úřadech

13. 3. 2020

Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí ! – ZDE

Krizové opatření Vlády ČR – zákaz pořádání akcí a přítomnosti veřejnosti

Usnesení vlády – NOUZOVÝ STAV 12.03.2020

Koronavir – informace pro občany

Jízdní řády autobusů

vzhledem k vládnímu nařízení uzavření školských zařízení, dochází k 16.3.2020 ke změně jízdních řádů. V Kraji Vysočina budou jízdní řády nastaveny v režimu tzv. „jarních prázdnin“.

Na základě aktuálního vývoje provozu školských zařízení můžou být jízdní řády dále upravovány. Aktuální JŘ budou uvedeny na: http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2 popř. https://idos.idnes.cz/autobusy/spojeni/?x=1584023923854

Informace k nouzovému stavu MŠMT