Svoz odpadu se bude konat v náhradním termínu 20. 4. 2019, řádný vychází na Velikonoční pondělí.