Poplatky

Poplatky lze uhradit bankovním převodem na účet obce Krátká Ves: 13224521/0100

Výše poplatků:

Trvalý pobyt:

PES: 50 Kč, každý další 100 Kč

VODNÉ: 300 Kč/ osoba

ODVOZ ODPADŮ: 350 Kč/ osoba

Ostatní:

OBJEKT K REKREACI

VODA: 500 Kč/ objekt

ODVOZ ODPADŮ: 350 Kč/ objekt