Sbor dobrovolných hasičů

První písemná zmínka, která se týká protipožárního opatření je z roku 1839, kdy byly v obci pořízeny dva háky a dva žebříky na hašení.

Nová velká ruční stříkačka byla pořízena v roce 1900 a v roce 1903 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Čítal tehdy 13 členů.

V roce 1854 byly zakoupeny dvě ruční stříkačky a dva košíky.

IMAG1580 

V minulosti byla nejčastější příčina požáru užívání otevřeného ohně při svícení a topení. Většina stavení měla doškovou nebo šindelovou střechu, na půdách bylo plna sena a slámy a tak se oheń šířil velmi rychle.

 IMAG1592

V naší obci byly požáry v roce 1866 (4), 1890 (20), 1892 (24), 1920 (17), 1928 (1), 1931 (22).

Obec měla vždy dobrý zdroj vody na hašení. Ještě v roce 1839 zde byly tři rybníky. Nyní jsou zde dva rybníky.

V roce 1942 získal náš hasičský sbor novou motorovou stříkačku.

V současné době má SDH kolem 30 členů. Jsou aktivní složkou obce, ve spolupráci s knihovnou pořádají spoustu akcí pro veřejnost. Namátkou dětský den, pouťovou zábavu, strašidelnou stezku atd.