Úřední deska

Uzavírka silnice I/19 v obci Simtany

Od 1. 4. 2019 do 15.10.2019 bude probíhat uzavírka silnice číslo I/19 v obci Simtany a bude zřízena objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena z křižovatky silnic I/34 a I/34 po silnici I/34 do obce Krátká Ves, kde se rozdělí na objízdnou trasu pro vozidla do 3,5t a nad 3,5t, vozidla do 3,5t…