Veřejné fórum k obchvatu Krátké Vsi se uskuteční 17. 9. 2020 od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.